Aгрорынок Херсонщины
Aгрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания
30-10-2017

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі семінару. 15 - 16 листопада 2017 року, м. Київ

Шановні керівники підприємств та організацій, головні технологи, фахівці служб стандартизації, контролю якості та безпечності харчових продуктів, завідуючі виробництвом,
мікробіологи підприємств, начальники лабораторій, керівники групи НАССР!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі семінару.
15 - 16 листопада 2017 року, м. Київ
Конференц - зал № 4 готелю "Мир", пр. Голосіївський, 70
У зв'язку зі змінами у вітчизняному харчовому та санітарному законодавстві з метою гармонізації його з Європейським, з прийняттям нових Законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", ЗУ № 2042 - VIII "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження..." та нових Технічних Регламентів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, з обов'язковістю впровадження системи НАССР ( з 20 вересня 2017 року) на більшості харчових підприємств України та з офіційним початком діяльності Держпродспоживслужби (перевірки) проводиться науково - практичний семінар на тему:
«Створення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів. Обов'язковість впровадження системи НАССР. Мікробіологічний контроль харчової продукції. Оновлене харчове та санітарне законодавство України».
На семінарі з лекціями та консультаціями виступатимуть: заступник начальника Управління державного контролю Департаменту безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби України, провідні фахівці Центру стандартизації, підтвердження відповідності та споживчих експертиз ДП «Укрметртестстандарт», провідні фахівці ДП «Інститут громадського здоровя ім. О.М. Марзєєва» НАМН України, генеральний директор ТОВ «ІСО Консалтинг», міжнародний аудитор - провідний технічний експерт TUV ZUD.
Програма семінару включає наступні питання:
I блок.Введення ефективної системи державного контролю якості та безпечності харчових продуктів за європейськими принципами.
1. Новий Закон України № 2042 - VIIIвід 18.05.2017 р.«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоровя та благополуччя тварин»(набуває чинності 04.04.2018 р.):

- Розробка нових підзаконних актів на реалізацію цього закону. Обговорення новихпроектів документів, що готуються до оприлюднення;

-Запровадженнядієвої системи контролю безпечності харчової продукції;
- Правові та організаційні засади державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів. Повноваження контролюючих органів;
- Комплексні перевірки. Постанови КМУ № 350 та № 361 від 24.05 2017 року щодо проведення перевірок органами державного нагляду. Здійснення перевірок операторів ринку без попередження. Спрощена процедура отримання дозволу на позапланову перевірку;
-Затверджено єдині форми актів, складених за результатами державного аудиту, для державних інспекторів під час здійснення перевірок (Накази Мінагрополітики № 41 та № 42 від 06.02.2017 р.);
-Нові підходи щодо здійснення державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. Запровадження ризик-орієнтованого підходу;
-Посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження. Створення міжвідомчих мобільних груп (Постанова КМУ № 460 від 04.07.2017 р.);
-Документи, якими повинні супроводжуватися харчові продукти, які ввозяться на митну територію України. Вимоги до оформлення документів;
-Чіткість та однозначність у визначені відповідальності операторів ринку за порушення вимог законодавства у сфері обігу харчових продуктів.
2.Проблеми, які виникають у сфері безпечності харчової продукції, та обговорення практичних питань щодо їх вирішення.
3. Правила контролю продуктів тваринного походження (свіже м'ясо, рибні продукти, сире молоко, морепродукти і т.д.). Документи, які мають супроводжувати ці види продукції в обігу.
4. Основні положення нового Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII:
·Скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС;
·Нові права та обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг харчову продукцію;
·Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості;
·З 20.09.2016 року вступив у дію розділ VII Закону «Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами»;
·Якими документами повинна супроводжуватися харчова продукція?
5. Новий харчовий продукт – алгоритми виходу на ринок. Перехід від загальних нормативів у законодавстві до «власних» нормативів виробника.
6. Вимоги національного законодавства щодо впровадження процедур, заснованих на принципахНАССРта до показників безпеки харчових продуктів.
7. Імпорт харчових продуктів. Вимоги законодавства України щодо супровідної документації до імпортованої продукції. Міжнародні сертифікати.
8. Вимоги законодавства ЄС щодо імпорту харчової продукції:
-отримання дозволу на експорт української продукції;
-отримання «Єврономеру» для експорту продукції;
-роз’яснення щодо Сертифікату здоров’я на харчові продукти нетваринного походження (HealthCertificate). Держпродспоживслужба затвердила бланк сертифікату 08.07.2016 року.
9. Діяльність виробничих лабораторій. З 10.02.2016 р. – відміна атестації виробничих технологічних лабораторій. Що робити лабораторії, в якої немає ще акредитації, а термін дії атестації вже закінчується?
10. Санітарне законодавство України, яке слід брати до уваги при встановлені параметрів безпечності продукції:
-Втрата чинності актів санітарного законодавства. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 94-р. Що робити?
-Наказ МОЗ України№ 368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;
-Наказ МОЗ України№ 548«Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;
-Наказ МОЗ України № 1140 «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;
-Наказ МОЗ України № 696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;
-Наказ МОЗ України № 694 «Про затвердження Гігієнічних вимог до м’яса птиці та окремих показників його якості»;
-Державні санітарні правила та норми «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті».
 
IIблок.Увага! Обов’язковість впровадження системи НАССР.За її відсутність з 20.09.2017 року настає відповідальність операторів ринку, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження.
1. Виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на принципахсистемианалізу небезпечних факторів (НАССР):
1.1. Базові законодавчі та правові вимоги щодо впровадження системи НАССР в Україні;
1.2. Який стандарт вибрати?Чи обов’язково потрібно проводитисертифікацію системи?
1.3. Особливості впровадження НАССРу закладах громадського харчування. Розяснення та критерії визначення чи належить заклад громадського харчування до категорії «малої потужності». Застосування спрощеного підходу та галузеві настанови;
1.4. Практичні поради щодо розробки та впровадження системи НАССР;
1.5. Державний контроль НАССР із застосуванням чек-листів;
1.6. Проблеми та невідповідності, які часто виникають під час розробки та впровадження системи НАССР на практиці;
1.7. Вимоги до перехресного забруднення. Боротьба зі шкідниками;
1.8. Планування перевірки підготовленості до надзвичайних ситуацій та реагування на них;
1.9. Керування невідповідністю, зокрема вилучення/ відкликання продукції з ринку;
1.10. Підготовка підприємств до перевірок інспекторами Держпродспожив-служби (уніфікований акт перевірки системи НАССР);
1.11. Відповідальність та штрафні санкції за відсутність системи НАССР.
2. Впровадження системи НАССР.
2.1. Історія створення системи НАССР.
2.2. Чим відрізняється НАССР від стандарту ISO 22000?
2.3. Етапи розроблення та впровадження системи НАССР ( ISO 22000) на підприємствах різних галузей господарювання:
a. Підготовчий етап: діагностичний аудит інфраструктури підприємства у відповідності ISO/TS 22002-1. Створення групи НАССР та її навчання вимогам ПРИНЦИПАМ НАССР;
b. Розроблення документів системи НАССР: описів сировини та готових продуктів; установлення програм передумов, операційних програм, планів НАССР, методик, настанов. Приклади пакетів документів для різних галузей;
c. Підготовка внутрішніх аудиторів;
d.Впровадження системи НАССР: проведення внутрішніх аудитів, ведення документації, записів, щоденні перевірки системи НАССР, валідація системи НАССР, проведення засідань групи НАССР, валідація системи ПРОСТЕЖУВАНОСТІ, аналіз з боку вищого керівництва щодо безпечності харчових продуктів;
e.Сертифікація системи НАССР (за необхідності). Підготовка та участь у сертифікаційному аудиті.
2.4. Що таке GFSI та FSSC 22000? Сертифікація майбутнього. Вимоги гіпермаркетів та торгівельних мереж.
2.5. Що дає впровадження системи НАССР?
3. Обов’язковість впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу»за міжнародними стандартами на харчовому виробництві (за вимогами Регламентів ЄС № 178/2002 - «головний харчовий закон ЄС» та №852/2004).
3.1. Практична реалізація, корисні поради та відповідальність за порушення вимог забезпечення простежуваності.
 
Буде проведено МАЙСТЕРКЛАС :
«ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯсистем менеджменту безпечності харчових продуктів ( НАССР )
таПІДТРИМАННЯ ЇХ ДІЄВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ».

Розгляд базових документів(ПРОГРАМ - ПЕРЕДУМОВ), розроблених на основі належної виробничої та гігієнічної практик (GMP та GHP).Практичні рекомендації по їх впровадженню:
-Вимоги щодо належного планування території, виробничих, допоміжних, побутових приміщень, технологічного обладнання та комунікацій.
-Вимоги до стану території, приміщень, технологічного обладнання, комунікацій, а також проведення ремонтних робіт.
-Забезпечення якості питної води.
-Чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих, допоміжних, побутових приміщень, технологічного обладнання та інших поверхонь).
-Вимоги щодо здоров’я та гігієни персоналу.
-Контроль шкідників, визначення виду, запобігання їх появі, засоби профілактики та боротьби.
-Вимоги щодо зберігання та використання токсичних сполук та речовин.
-Вибір постачальників та управління закупленими матеріалами.
-Контроль технологічних процесів та якості і безпечності продукції.
-Вимоги щодо навчання персоналу особистій та харчовій гігієні.
-Вимоги до зберігання та транспортування продукції.
-Вимоги щодо поводження з виробничо-технологічними та побутовими відходами, їх збір та видалення з потужностей.
-Захист продуктів харчування, біопильність та біотероризм.
III блок.Мікробіологічніметоди контролю якості та безпеки сировини та готової продукції.
 
1. Наказ МОЗ України №548 «Про затвердження Мікробіологічнихкритеріїв для встановлення показників безпечностіхарчових продуктів» (набрав чинності 20.08.2015 року). Основні відмінності та пояснення актуальних питань роботищодо цього документу.
2. Перелік санітарно-мікробіологічних показників у харчових продуктах, термінологія та визначення, загальні вимоги.Перевірка за мікробіологічними критеріями.
3. Вимоги до досліджень (випробувань) та відбору зразків харчових продуктів.
4. Заходи щодо усунення при незадовільних результатах дослідження.
5. Критерії безпечності харчових продуктів.
6. Гігієнічні критерії технологічного процесу.
7. Система оцінки мікробіологічних ризиків.
8. Актуальні питання проведення лабораторних досліджень харчових продуктів за мікробіологічними та бактеріологічними показниками.
9. Нормативи безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Контроль за чотирма групами мікроорганізмів: санітарно-показові, до яких відносять мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ) і бактерії групи кишкових паличок (БГКП), в тому числі Е. coli; потенційно-патогенні мікроорганізми, до групи яких входять S. aureus, бактерії роду Proteus, В. cereus і сульфітредукуючі клостридії; нормування та контроль патогенних мікроорганізмів -сальмонела і L. monocytogenes; мікроорганізми псування - плісеневі гриби, дріжджі та молочнокислі мікроорганізми;
10. Особливості мікробіологічних критеріїв безпеки харчових продуктів в країнах Євросоюзу.
11. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2073/2005 Витяг з Європейського Парламенту та Ради від 15.11.2005 року про мікробіологічні критерії для харчових продуктів.
IVблок.Перехід на європейську модель стандартизації. Основні вимоги до операторів ринку харчових продуктів.Технічні умови України.
1. Реалізаціїя положень нового Закону України «Про стандартизацію».
2. Необхідність переходу на європейську модель стандартизації.
3. Прийняття та скасування національних стандартів. Обговорення проектів нових нормативних документів.
4. Перегляд діючих стандартів та продовження терміну їх дії. Перегляд та продовження чинності національних стандартів, які були вже скасовані раніше. Причини продовження терміну їх дії.
5. Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відповідальності виробника.
6. Зміни та новини щодо санітарного законодавства України.
7. Процедура розробки і порядок отримання висновкуна нормативну документацію; порядок отримання висновку на готову продукцію; процедура погодження ново-розробленої продукції.
8. Вимоги до маркування харчових продуктів. Формування назви продукту. Мовамаркування.
9. Якими нормативнимидокументамиможнакеруватися при встановлені вимог до маркування харчової продукції. Мова нормативних документів.
10. Технічні умови України. Необхідність їх застосування на сучасному виробництві.
11. Зміни законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умовирозробки і перевірки технічних умов. З 13 січня 2016 року надано чинності стандарту: СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ».
12. Новий порядок запровадження у виробництво ТУ.
13. Чи потрібно погоджувати ТУ? У чому полягають переваги погоджених з компе-тентними органами ТУ?
14. Чи мають юридичну силунезареєстрованіТУ?
15. Доцільність проведення перевірки технічних умов.
16. База даних «Технічні умови України». Які ТУ вносяться в базу та з якою метою.
Розробка та обіг харчової продукції.
17. Основні етапи, які необхідно пройти при розробці нових видів продукції.
18. Документи,які повинні супроводжувати харчову продукцію в обігу згідно нового Закону України№ 1602-VII.Товарно – транспортна накладна. Документ про якість та безпечність, тощо.
19. Видитехнологічнихінструкцій.Правила розроблення, оформлення та вимоги до змісту технологічних інструкцій, рецептур.
Поживна та енергетична цінність харчових продуктів.
20. Порядок розрахунку поживної та енергетичної цінності харчових продуктів.Інформування споживача у маркуванні про поживні властивості продукту та його енергетичну цінність.
21. Європейські вимоги до надання споживачам інформації про поживні властивості продукту (згідно з вимогами Регламенту №1169/2011 Європарламенту та Радивід 25.10.2011р.). Спеціальні визначення поживної цінності продуктів згідно з регламентом.
Vблок.ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТщодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (Постанова КМУ № 1193 від 16.12.2015 р.)
Зміни до Технічного Регламенту (Постанова КМУ № 23 від 18.01.2017 року) – набули чинності 28.07.2017 року.
1. Який товар вважається фасованим.
2. Вимоги до фасованих товарів згідно з Технічним регламентом.
3. Чи обов’язково на кожну фасовану одиницю продукції наносити знак відповідності Е?
4. Яким чином та за якими умовами здійснюється контроль за фактичним вмістом упакованої одиниці у оператора ринку?
5. За яких умов дозволяється маркування фасованої продукції знаком відповідності Е?
6. Способи позначення номінальної кількості продукції на маркуванні; вимоги до упакованих одиниць продукції,тощо.
7. Чи слід приводити у відповідність до вимог Технічного регламенту допустимі відхилення, які встановлені у нормативних документах на готову продукцію?
8. Порядок здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць.
9. В якому нормативному документі встановлена процедура визначення фактичного вмісту упакованих одиниць?
10. Вимоги до маркування та вимоги до кількості фасованого товару в упаковках, що зазначені у національних стандартах: ДСТУ OIML R 87:2012, ДСТУ OIML R 79:2012.Загальні принципи процедури перевіряння.
11. Роз’яснення щодо застосування методів метрологічного контролю на відповідність вимогам Технічного регламенту наконкретних прикладах.
 
Шановні учасники! Якщо Вас цікавлять інші проблемні питання, просимо завчасно повідомити оргкомітет зател. /044/ 221-42-88,/044/331-26-03.
 
На семінарі з лекціями та консультаціями виступатимутьпровідні фахівці Центру стандартизації, підтвердження відповідності та споживчих експертиз ДП «Укрметртестстандарт», Управління державного контролю Департаменту безпечностіхарчовихпродуктівДержпродспоживслужби України, ДП «Інститут громадського здоровя ім. О.М. Марзєєва» НАМН України, ТОВ «ІСО Консалтинг», міжнародний аудитор – технічний експерт TUVZUD.
 
Всі учасники забезпечуються комплектом нормативно-методичних матеріалів.
Після закінчення семінару учасникам видається іменне Свідоцтво про підвищення кваліфікаціїпо темі семінару.
 
Для участі у семінарі необхідно:
- перерахувати 3798 грн. (в т.ч. ПДВ – 633.00 грн.) за кожного учасникасемінару на розрахунковий рахунок ТОВ “НТЦ Інсталсервіс”26001053137583 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, ЄДРПОУ33750339;
-підтвердитисвоюучасть у семінарізателефонами:
/044/221-42-88,/044/331-26-03 , /067/ 236-56-10;
- передати копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість на е-mail: vis2002@ukr.net.
При участі в семінарі двох та більше фахівців від одного підприємства чи організації надається знижка 5 % для другого та 7 % для третього учасника.
 
У рахунок вказаної суми входить плата за:
-лекціїтаконсультації;
-нормативно-методичні матеріали та презентації в електронному вигляді;
-харчування (обіди у ресторані та кава - брейки) у дні проведення семінару;
-свідоцтво, робочий зошит та канцелярські прилади;
-ПДВ - 633.00 грн.
 
Семінар буде проводитись у конференц - залі № 4 готелю «Мир» за адресою:м. Київ, пр. Голосіївський, 70. Проїзд від залізничного вокзалу – метро «Вокзальна» до станції «Голосіївська».
 
Для іногородніх бронюються місця в готелі, для чого необхідно повідомити дату приїзду та контактний телефон до 10 листопада 2017 року.
 
Реєстрація учасників 15 листопада 2017 року з 9.00 до 10.00.
Початок семінару15листопада 2017 рокуо 10.00.
З усіма питаннями прохання звертатися до оргкомітету:
тел. (044) 221-42-88, (044) 331-26-03, (067)236-56-10
 
 
 
З повагою, оргкомітет.
Все статьи