Aгрорынок Херсонщины
Aгрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания
13-02-2017

Семінар Зміни та новини у харчовому та санітарному законодавстві України. Актуальні питання щодо обігу, якості та безпечності харчових продуктів. Система НАССР. Держпродспоживслужба України. Маркування. Технічні умови

Шановні  керівники підприємств та організацій, головні технологи, фахівці служб стандартизації, контролю якості та безпечності харчових продуктів, завідуючі виробництвом,

начальники виробничих лабораторій, керівники групи НАССР!

Запрошуємо  Вас  прийняти  участь  у  роботі  семінару.

15 - 16  березня 2017 року, м. Київ

Конференц - зал № 4  готелю "Мир", пр. Голосіївський, 70

У зв'язку  зі змінами у вітчизняному харчовому законодавстві з метою гармонізації його з Європейським, з прийняттям нових Законів України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про стандартизацію", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та нових Технічних Регламентів, зі змінами у санітарному законодавстві, з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,  з обов'язковістю  впровадження системи НАССР на всіх харчових підприємствах та з офіційним початком діяльності  нового контролюючого органу України - Держпродспоживслужби  проводиться науково - практичний семінар на тему:

«Зміни та новини у харчовому та санітарному законодавстві України. Актуальні  питання  щодо обігу,  якості та безпечності  харчових продуктів. Система НАССР. Держпродспоживслужба України.  Маркування. Технічні умови».

 

               Програма  семінару  включає  наступні  питання:

  Iблок. Перехід на європейську модель стандартизації. Основні вимоги до операторів ринку харчових продуктів.  Технічні умови України.

  1. Реалізаціїя положень нового Закону України  «Про стандартизацію».

  2. Єдиний національний орган стандартизації. Його функції та повноваження.

  3. Необхідність переходу на європейську модель стандартизації.

  4.Добровільне застосування стандартів як запорука високого рівня відповідальності виробника.

  5. Зміни та новини щодо санітарного законодавства України.

  6. Процедура розробки і порядок отримання висновку  на нормативну документацію; порядок отримання висновку на готову продукцію; процедура погодження ново-розробленої продукції.

  7. Вимоги до маркування харчових продуктів. Формування назви продукту. Мова маркування.

  8. Якими нормативними документами можна керуватися при встановлені вимог до маркування харчової продукції. Мова нормативних документів.

  9. Технічні умови України. Особливості їх застосування на сучасному виробництві.

  10.Зміни законодавства та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови  розробки і перевірки технічних умов.З 13 січня 2016 року надано чинності стандарту: СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ. НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ,  ПОЗНАЧЕННЯ,  ПРИЙНЯТТЯ  ТА  НАДАННЯ  ЧИННОСТІ».

  11. Новий порядок запровадження у виробництво ТУ.

  12.Чи потрібно погоджувати ТУ? У чому полягають переваги погоджених з компе-тентними органами ТУ?

  13. Чи мають  юридичну силу  незареєстровані  ТУ?

  14. База даних «Технічні умови України». Які ТУ вносяться в базу та з якою метою.

  Розробка та обіг харчової продукції.

  15. Основні етапи, які необхідно пройти при розробці нових видів продукції.

  16. Документи,  які повинні супроводжувати харчову продукцію в обігу згідно нового Закону України № 1602-VII. Товарно – транспортна накладна. Декларація виробника.

  17. Види  технологічних  інструкцій.  Правила розроблення, оформлення та вимоги до змісту технологічних інструкцій, рецептур.

  Поживна та енергетична цінність харчових продуктів.   

  18. Порядок розрахунку поживної та енергетичної цінності харчових продуктів. Інформування споживача у маркуванні про поживні властивості продукту та його енергетичну цінність.

  19. Європейські вимоги до надання  споживачам інформації  про  поживні  властивості  продукту  (згідно  з  вимогами  Регламенту  №1169/2011 Європарламенту та Ради  від 25.10.2011р.). Спеціальні визначення поживної цінності продуктів згідно з регламентом. 

  IIблок.ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТщодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку (Постанова КМУ № 1193 від 16.12.2015 р.)

  Зміни до Технічного Регламенту (Постанова КМУ № 23 від 18.01.2017 року). 

  1.Який товар вважається фасованим.

  2.Вимоги до фасованих товарів згідно з Технічним регламентом.

  3.Чи обов’язково на кожну фасовану одиницю продукції наносити знак відповідності  Е?

  4.Яким чином та за якими умовами здійснюється контроль за фактичним вмістом упакованої одиниці у оператора ринку?

  5.За яких умов дозволяється маркування фасованої продукції знаком відповідності Е 

  6 .Способи позначення номінальної кількості продукції на маркуванні; вимоги до упакованих одиниць продукції тощо.

  7.Чи слід приводити у відповідність до вимог Технічного регламенту допустимі відхилення, які встановлені у нормативних документах на готову продукцію?

  8.Порядок здійснення статистичного контролю партій упакованих одиниць. В якому нормативному документі встановлена процедура визначення фактичного вмісту упакованих одиниць?

  9.Вимоги до маркування та вимоги до кількості фасованого товару в упаковках, що зазначені у національних стандартах: ДСТУ OIML R 87:2012, ДСТУ OIML R 79:2012.  Загальні принципи процедури перевіряння.

  10.Роз’яснення щодо застосування методів метрологічного контролю на відповідність вимогам Технічного регламенту на  конкретних прикладах. 

   III блок.  Перехід на європейську модель контролю якості та безпечності харчових продуктів.

1.     Офіційнийпочаток роботи (06 квітня 2016 року) Єдиного Державного контролюючого органу європейського зразку - ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИУкраїни.                                                 Її склад, функції, обовязки та повноваження.

2.     Державний нагляд та контроль за безпечністю харчових продуктів. Новини щодо комплексних перевірок на 2017 рік. Зразки документів, затверджених Держпродспоживслужбою.

 

3.     Основні положення нового Закону України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 1602 – VII: 

·        Зміна ролі держави, бізнесу та споживачів;

·        Скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС – перехід від «паперового щита» до реальної відповідальності оператора ринку;

·        Засади та порядок здійснення державного контролю: органи державного контролю, права та обов’язки відповідальних осіб, порядок здійснення;

·        Нові права та обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг харчову продукцію;

·        Санітарно-гігієнічні вимоги до підприємств харчової промисловості;

·        Відміна Висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. Що робити виробникам?

·        Якими документами повинна супроводжуватися харчова продукція?

·        Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства у сфері обігу харчових продуктів.

4.     Новий харчовий продукт – алгоритми виходу на ринок. Перехід від загальних нормативів у законодавстві до «власних» нормативів виробника.

5.     Законодавчі вимоги до показників безпеки харчових продуктів.

 

6.     Імпорт харчових продуктів. Вимоги щодо безпечності та супровідної документації.

 

7.     Вимоги законодавства ЄС щодо імпорту харчової продукції:

-         отримання дозволу на експорт української продукції;

-         отримання «Єврономеру» для експорту продукції;

-         роз’яснення щодо Сертифікату здоров’я на харчові продукти нетваринного походження (HealthCertificate). Держпродспоживслужба затвердила бланк сертифікату 08.07.2016 року.

 8. Діяльність виробничих лабораторій. З 10.02.2016 р. –  відміна атестації  виробничих технологічних лабораторій.  Що робити лабораторії, в якої немає ще  акредитації, а термін дії               атестації вже закінчується?

   9. Нові нормативні документи в сфері охорони здоров’я України, регламентуючі  параметри  безпечності та показники  якості  харчових  продуктів ( накази МОЗ  України № 368, № 576,              № 694,   № 696, № 1140 та інші).

10. Порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл. Нові вимоги для отримання експлуатаційного дозволу (Наказ Мінагрополітики                   № 40 від 10.02.2016 р.).

11. Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного  Реєстру  потужностей  операторів  ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам (Наказ Мінагрополітики № 39 від 10.02.2016 р.).

12. Порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей. (Наказ Мінагрополітики № 38 від 10.02.2016 р.) 

IV блок. Мікробіологічні методи контролю якості та безпеки сировини та готової продукції.

1. Наказ МОЗ України №548 «Про затвердження Мікробіологічних  критеріїв для встановлення показників безпечності  харчових продуктів» (набрав чинності 20.08.2015 року). Основні відмінності та пояснення актуальних питань роботи  щодо цього документу.

2.Перелік санітарно-мікробіологічних показників у харчових продуктах, термінологія та визначення, загальні вимоги, перевірка за мікробіологічними критеріями.

3.Вимоги до досліджень (випробувань) та відбору зразків харчових продуктів.

4.Заходи щодо усунення при незадовільних результатах дослідження.

5.Критерії безпечності харчових продуктів.

6.Гігієнічні критерії технологічного процесу.

7.Система оцінки мікробіологічних ризиків.

8.Актуальні питання проведення лабораторних досліджень харчових продуктів за мікробіологічними та бактеріологічними показниками.

9.Особливості мікробіологічних критеріїв безпеки харчових продуктів в країнах Євросоюзу.

10.РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 2073/2005 Витяг з Європейського Парламенту та Ради від 15.11.2005 року про мікробіологічні критерії для харчових продуктів. 

V блок.  Увага! Обов’язковість впровадження системи НАССР.

 1.Виконання операторами ринку постійно діючих процедур, заснованих на  принципахсистемианалізу небезпечних факторів (НАССР):

 1.1.Базові законодавчі та правові вимоги щодо впровадження системи НАССР в Україні;

 1.2.Який стандарт вибрати? Чи обов’язково потрібно проводити  сертифікацію системи?  Спрощений підхід та галузеві настанови;

 1.3.Державний контроль НАССР із застосуванням чек-листів;

 1.4.Проблеми, що виникають при впровадженні системи НАССР на практиці;

 1.5.Відповідальність та штрафні санкції за відсутність системи НАССР.

  2. Впровадження системи НАССР.

   2.1. Історія створення системи НАССР.

   2.2. Чим відрізняється НАССР від ISO22000?

   2.3. Етапи розроблення та впровадження системи НАССР ( ISO 22000) на підпри-ємствах різних галузей господарювання:

   a. Підготовчий етап: діагностичний аудит інфраструктури підприємства у відпо-відності ISO/TS22002-1. Створення групи НАССР та її навчання вимогам ПРИНИЦИПАМ НАССР;

   b. Розроблення документів системи НАССР: описів сировини та готових продуктів, програм передумов, операційних програм, планів НАССР, методик, настанов. Приклади пакетів документів для різних галузей;

   c. Підготовка внутрішніх аудиторів;

   d.Впровадження системи НАССР: проведення внутрішніх аудитів, ведення документації, записів, щоденні перевірки системи НАССР, валідація системи НАССР, проведення засідань групи НАССР, валідація системи ПРОСТЕЖУВА-НОСТІ, аналіз з боку вищого керівництва щодо безпечності харчових продуктів;

   e. Сертифікація системи НАССР (за необхідності). Підготовка та участь у сертифікаційному аудиті.

   2.4. Що таке GFSI та FSSC22000? Сертифікація майбутнього. Вимоги гіпермаркетів  та торгівельних мереж.

   2.5.  Що дає впровадження системи НАССР?

  3.Обов’язкове впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу» за міжнародними стандартами на харчовому виробництві (за вимогами Регламентів ЄС № 178/2002 - «головний харчовий закон ЄС» та №852/2004). 3.1.Практична реалізація, корисні поради та відповідальність за порушення вимог забезпечення простежуваності.

Шановні учасники! Якщо Вас цікавлять інші проблемні питання, просимо завчасно повідомити оргкомітет за  тел. /044/ 221-42-88,  /044/ 331-26-03.

     На семінарі з лекціями та консультаціями  виступатимуть  провідні  фахівці Центру  стандартизації, підтвердження відповідності та споживчих експертиз ДП «Укрметртестстандарт»,   Держпродспоживслужби України,  ДП «Інститут громадського здоров'я  ім. О.М. Марзєєва» НАМН України, ТОВ "ІСО Консалтинг".

   Всі учасники забезпечуються комплектом нормативно-методичних матеріалів.  

   Після закінчення семінару учасникам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації  по темі семінару.

 

   Для участі у семінарі необхідно:

- перерахувати 3288 грн. (в т.ч. ПДВ – 548.00 грн.) за кожного учасникасемінару  на  розрахунковий  рахунок   ТОВ “НТЦ Інсталсервіс”

 26001053137583 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842,  ЄДРПОУ  33750339;

-  підтвердити  свою  участь у семінарі  за  телефонами: 

   /044/221-42-88,  /044/  331-26-03 , /067/ 236-56-10;

- передати копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість  на е-mail: vis2002@ukr.net.

           При участі в семінарі двох та більше фахівців від одного підприємства чи організації надається знижка 5 % для другого та 10 % для третього учасника.

 

У рахунок вказаної суми входить плата за:

-         лекції  та  консультації;

-         нормативно-методичні матеріали та презентації в електронному вигляді;

-         харчування (обіди та кава - брейк) у дні проведення семінару;

-         свідоцтво, робочий зошит та канцелярські прилади;

-         ПДВ - 548.00 грн.

 

       Семінар  буде проводитись у конференц - залі  № 4 готелю «Мир» за адресою:

м. Київ, пр. Голосіївський, 70. Проїзд від залізничного вокзалу – метро «Вокзальна» до станції «Голосіївська».

 

     Для іногородніх бронюються місця в готелі, для чого необхідно повідомити дату приїзду та контактний телефон до 10 березня 2017 року.

 

     Реєстрація учасників     –    15 березня 2017 року з 9.00 до 10.00.

      Початок семінару        –    15 березня 2017 року о 10.00. 

 

                              З  усіма питаннями прохання звертатися до оргкомітету:

                                       тел. (044) 221-42-88(044) 331-26-03,  (067)236-56-10

                                                              e-mail:   vis2002@ukr.net 

Все статьи